Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Визитка

За ПЕГ Шумен в няколко реда.

В Профилираната езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Шумен, се обучават 670 ученици от 52-ма преподаватели.

Като профилирано езиково училище гимназията гарантира на своите ученици качествено чуждоезиково и общообразователно обучение, профилирана  подготовка по 2 чужди езика, въвеждане по избор на учениците на трети и четвърти профилиращ предмет в 11. и 12. клас. В профил „Софтуерни и хардуерни науки“ се обучават 104 ученици, които освен по английски език, получават профилирана подготовка по информатика и информационни технологии.

Гимназията е част от „Училища: Партньори на бъдещето“ (Schulen: Partner der Zukunft – PASCH). Това е глобална мрежа от около 1 500 училища от цял свят, за които изучаването на немския език и немската култура е приоритет.

Училищата получават помощ в изграждането на партньорства и ученически обмен с образователни институции от Германия.

Инициативата PASCH се координира от Федералното министерство на външните работи на Германия в сътрудничество с Централната служба за училищно дело в чужбина, Гьоте-институт, Службата за педагогически обмен на Конференцията на министрите на образованието на федералните провинции и Германската служба за академичен обмен.

В партньорство с  Езиков и изпитен център АВО Езиковата гимназия „Н. Й. Вапцаров“ предлага на учениците възможността да се явят на изпит за престижния сертификат по английски език на Университета Кеймбридж. Ние Ви гарантираме:

Провеждане на изпита на място в Шумен;

Отлична организация на изпитния ден;

Оторизирани Кеймбридж екзаминатори.

Гимназията е отличена два пъти със сертификат „Европейски езиков знак” – през 2009 г. и през 2015 г. Европейският езиков знак е инициатива на Европейския съюз за популяризиране на чуждоезиковото обучение. Той е въведен от Европейската комисия, Главна дирекция „Образование и култура“, и се присъжда на успешни и ефективни практики и проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици.

От номинираните за 2009 година български кандидатури с най-висок резултат е проектът „Равенство в различието” с координатор Паулина Десева, а за 2015 г. – проектът „Различни култури на европейската сцена“ с координатор Павлета Георгиева.

Профилираната езикова гимназия е част от националната мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища. Приоритетите на Организацията са интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, мир и права на човека, създаването на общество на знанието.

Учениците имат възможност да изявят и доразвият своите знания и умения, като се включат в клубовете по интереси: “Български език и литература”, “Вечната математика”, “Математика+”, “Фотография”, “Обработка на снимки с Photoshop”, “В света на математиката”, “Математика за всеки”, “Мога за отличен”, “Дебати”, “Математически калейдоскоп”, “Волейбол”.

Традиция за училището са благотворителните спектакли, организирането на Ден на езиците, училищният карнавал, Денят на самоуправлението, Денят на отворените врати.