Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

НВО и ДЗИ

Заповед №РД09-4065/30.08.2022 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на НВО през учебната 2022/2023 година

ДАТИ за провеждане на националното външно оценяване за X клас, както следва:

– Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

– Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

– Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

– за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа

– за ниво А2, начало 11,30 часа

– за ниво А1, начало 12,00 часа

– Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14:30 часа

Заповед № РД09-4063/30.08.2022 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2022/2023 година

ДАТИ за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

– Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 часа

– Втори задължителен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 часа

– Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2023 г. – 31 май 2023 г.

Сесия август-септември

– Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 часа

– Втори задължителен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08,30 часа

– Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август 2023 г. – 1 септември 2023 г.