Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

НВО и ДЗИ

Заповед №РД09-2050/28.08.2023 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на НВО през учебната 2023/2024 година

ДАТИ за провеждане на националното външно оценяване за X клас, както следва:

– Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 11,00 часа

– Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

– Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

– за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

– за ниво А2, начало 09,30 часа

– за ниво А1, начало 10,00 часа

– Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14:30 часа

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2023/2024 година

ДАТИ за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

– Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 часа

– Втори задължителен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 часа

– Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май 2024 г. – 31 май 2024 г.

Сесия август-септември

– Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 часа

– Втори задължителен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 часа

– Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август 2024 г. – 30 август 2024 г.