Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

16 дек. 2022

Вапцаровски месец

Профилираната езикова гимназия в град Шумен носи името на една от най-значимите културни фигури на ХХ век – поета Никола Вапцаров, роден на 7.12.1909 г. Предстоящият месец е време, през което ще имаме възможността да почетем личността и твореца Вапцаров. През септември 2022 г. се навършиха и 30 години от промяната на статута на училището и обявяването му за гимназия с преподаване на чужди езици.

От 7 ноември до 7 декември 2022 г. ще се организират следните дейности в чест на патрона на Гимназията: