Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

16 окт. 2023

Връчване на сертификатите на Кеймбридж в ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“

В края на миналата учебна година ученици от 11. клас на ПЕГ „Н. Вапцаров” защитиха сертификати на университета Кеймбридж за постигнато високо ниво на езикова грамотност по английски език. Сертификатите на Кеймбридж са удостоверение за езикови умения, признато от хиляди работодатели, висши учебни заведения и организации.
Резултатите на всички ученици са категорично доказателство за напредъка им в заниманията с езика през годините и свидетелстват за постоянство, упоритост и стабилна езикова подготовка както в клас, така и самостоятелно.
Специално поздравяваме Мария и Хаджер от 11. клас, които имат най-висок резултат, като се явиха на изпита CAE – С1 по английски език и изкараха максимален брой точки на повечето компоненти от изпитния формат, което присъжда на всяка от тях по-високото ниво C2.
Пожелаваме на всички много бъдещи успехи и удовлетворяваща професионална реализация!