Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

25 юни 2024

Интересни занимания в света на математиката

На 20.06.2024 г. от 09:30 ч. в 17 кабинет на Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“ клуб „В света на математиката I и II“ проведе публична изява. Учениците подготвиха клипове и разкази от „Света на математиката“, съдържащи разнообразни теми като: История на математиката; Велики математици; Символика в математиката; Видове числа; Триизмерни геометрични тела; Интересни математически трикове; Интересни математически пресмятания; Редица на Фибоначи; Златно сечение и неговото практическо приложение. Така всички участници и гости се убедиха, че с помощта на математиката може успешно да се справяме с редица заболявания и техните причинители, да помагаме на природата и да се борим с глобалното затопляне, или пък да намерим най-устойчивите икономически модели. Това е науката, която заема важна част от ежедневието, науката, която ни служи практически, науката, която ни помага.