Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

17 ное. 2023

Ден на четенето в ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“

На 17 ноември 2023 г. в училищната библиотека се събраха ентусиасти от различни класове, които активно се включиха в Деня на четенето. Всеки от тях прочете откъс от своя любима книга, накратко разказа за автора и посочи защо харесва именно това произведение. Оживление предизвикаха импровизираните отговори на любопитни въпроси, свързани с културата на четенето.
Отбелязването на Деня на четенето в България включи и провеждане на анкета под надслов „Четенето дава възможности“ сред учениците от нашата гимназия. Целта на анкетата беше да се види какво е отношението към четенето като основен за грамотността процес, от който зависи нашето бъдеще. Имайки предвид всичко т ова, нека се обърнем към резултатите от нашата анкета и да видим как младите българи днес се отнасят към четенето. В анкетата са взели участие общо 119 ученици.
На първия въпрос, „Четенето за Вас е…“, резултатът показва, че мнозинството от учениците обичат да четат и за тях четенето е удоволствие.
А) удоволствие – 59%
Б) задължение – 16,5%
В) необходимост – 24,5%
На втория въпрос, „Как се е променило четенето Ви напоследък?“, резултатът се колебае между „чета по-малко, но по-задълбочено“ и „трудно се концентрирам“, но все е пак е радостно, че 47,75% четат по-задълбочено.
А) Чета повече – 20%
Б) Чета по-малко, но по-задълбочено – 47,75%
В) Трудно се концентрирам – 32,25%
На третия въпрос, „Помага ли Ви четенето на художествена литература в усвояването на учебния материал?“, 62,64% са отговорили с „да“. Това означава, че учениците смятат, че четенето на художествената литература е много полезно за учебния процес и разширява техния кръгозор.
А) да – 62,64%
Б) не – 37,36%
Същото се отнася и за четвъртия въпрос – „Използвате ли прочетеното в научнопопулярни книги, списания и сайтове за по-лесно усвояване на знанията по природо-математическите дисциплини?“, където 63,64% са отговорили с „да“.
А) да – 63,64%
Б) не – 36,36%
Очакван е и резултатът на последния въпрос, „Колко често посещавате книжарница или библиотека, за да купите или заемете книга?“. Вижда се, че има съществен спад в посещенията на библиотеки и книжарници, но затова причините са обективни.
А) Всяка седмица – 4,64%
Б) Един път в месеца – 21,58%
В) По-рядко – 73,78%
В обобщение може да се каже, че резултатът от анкетата е обнадеждаващ. Младите хора в нашето училище обичат да четат и четенето им помага да се развиват интелектуално.