Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

26 юни 2024

Достойно представяне на учениците от Езиковата гимназия на Националното външно оценяване в 10. клас

На 10, 11 и 12 юни се проведоха изпитите за Националното външно оценяване в 10. клас. Учениците от Профилираната езикова гимназия „Никола Вапцаров“ показаха много добри постижения на изпита по български език и литература – 62.33 точки среден училищен резултат при 44.35 на регионално и 49.38 точки на национално ниво. Резултатите по математика също удовлетворяват – с 32.33 точки Гимназията е над средното регионално (26.36 точки) и почти наравно със средното за страната ниво – 33.10 точки. Убедително е представянето и по чужди езици (английски и немски език), като постиженията на явилите се са в рамките на оценка „много добър“.
Поздравления за учениците и за техните преподаватели!

ДАННИ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА