Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

23 фев. 2024

Едно ползотворно сътрудничество между ПЕГ „Никола Вапцаров“ и национални иновативни училища

Иновациите в образованието – настоящ образователен процес и стратегия за бъдещето

ПЕГ „Н. Вапцаров“ е част от националните образователни стратегии за реализиране на иновативни действия, свързани с идеята за провокиране на интерес към ученето чрез адаптиране на учебното съдържание към технологичните иновации. Включването на нашето училище в националната програма „Иновации в действие“ дава възможност чрез споделен опит да се повишат образователните резултати. Екип от ученици и педагогически специалисти на ПЕГ „Н. Вапцаров“ взе участие в организирана партньорска среща по програмата за иновации на МОН. На 20 – 22 февруари посетихме АЕГ „Гео Милев“ в град Русе. Представители на ученическата общност от нашето училище бяха: Елена Балабанова 10. г, Катерина Димитрова 11. б, Марин Маринов 11. г и Катилиян Костадинов 11. б клас. Участие в срещата взеха и преподавателите Ралица Андреева – старши учител по ИТ, Георги Занков – учител по история и цивилизации и философия, Даниела Лазарова – РНИКТ и Цветанка Иванова – заместник-директор по учебната дейност.

Заедно с представители на 6. СУ „Св. св. „Кирил и Методий“ гр. Перник и СУ „Антон Попов“ гр. Петрич бяхме част от представянето на иновативните образователни методи на преподаване в Английската гимназия в гр. Русе. Представителните уроци бяха изнесени в STEM центровете на училището домакин на срещата. Наблюдавахме организиран уъркшоп, тематично обвързан с темата за приложението на изкуствения интелект в образователния процес. Домакините представиха и интересни интердисциплинарни уроци, които представят учебното съдържание атрактивно и нестандартно. Иновативната методология в училището е застъпена и в часовете по английски език за 12. клас, където модулното обучение е адаптирано към приложението на иновативните техники на преподаване и учене. След наблюдаваните уроци организаторите бяха предвидили и дискусии.

Участието ни в тази инициатива беше изключително ползотворно. Очакваме с нетърпение следващата среща с училища партньори по националната програма “Иновации в действие”.