Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

03 ное. 2023

Посещение на служителите от Инспекцията по труда в Гимназията

Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) е създадена с Указ на Княз Фердинанд на 03 ноември 1907 г. като Инспекторат по труда. Агенцията е сред най-старите институции в България. Според Указа институцията е създадена за „прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците“.
По повод годишнината от създаването си Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) организира национална кампания за повишаване информираността за трудовите права на младежите, започващи първа работа. Целта на кампанията е учениците да се запознаят с основните си трудови права и изисквания на законодателството при постъпване на работа, за да бъдат равноправни участници на пазара на труда, като не допускат да бъдат наемани незаконосъобразно.
На 3 ноември в актовата зала на Гимназията инспекторите от Териториална дирекция „Инспекция по труда“ – Шумен проведоха информационна среща с ученици от групите по предприемачество в ХІІ-те класове. На тази среща инспекторите по труда обясниха на учениците какво е важно да се знае за работата на трудов договор и защо работникът трябва задължително да сключи такъв преди да започне да полага труд.