Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

16 май 2023

Изпращане на абитуриентите от випуск 2023

На 16 май 2023 г. завършиха учебните занятия с учениците от ХІІ клас. По този повод училищният двор за последен път събра бъдещите абитуриенти с техните учители, съученици и приятели.
Тържественото им изпращане започна с посрещане на училищното знаме и приветствия. Директорът на гимназията г-н Димо Георгиев пожела на завършващите да положат успешно Държавните зрелостни изпити и да намерят най-доброто място за реализация в живота.
Тържественото изпращане завърши с ритуалното сбогуване на абитуриентите с учителите, които са им преподавали през годините.