Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

28 май 2024

Поредна изява на клуб „Дебати“ от ПЕГ „Никола Вапцаров“

На 28.05.2024 г. се състоя междуучилищен дебат с участници на ПЕГ „Никола Вапцаров“, ППМГ „Нанчо Попович“ и СУ „Сава Доброплодни“. Темата „Това правителство вярва, че младите хора предпочитат да живеят във виртуалния свят отколкото в реалния“ е актуална и провокира учениците да застанат категорично зад позиция, която според тях е перспективна за обществото. Участниците от отбора на ПЕГ са: Галин Иванов от 9. а, Кристин Николова от 8. д, Александра Асенова Ангелинова от 8. г и Яни Едрев от 10. а клас, а техен ръководител е г-жа Здравка Върбанова. В дебата срещу ПМГ „Нанчо Попович“ възпитаниците на ПЕГ „Никола Вапцаров“ отстояваха позицията, че реалният свят не би могъл да бъде заместен от виртуалния. Те се аргументираха с факти, доказващи, че агресивността и подменените човешки ценности са провокирани от илюзията за нормални човешки отношения, наложена от виртуалното общуване.
Участието на младежите в дебати помага да се изградят стабилни междуличностни отношения, да се формира ясна гражданска позиция и да се отстояват категорични морални позиции.