Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

18 ное. 2023

Млад преподавател от Езиковата гимназия показва, че учителската професия е път към себеразвитието

Един от най-младите учители в Езиковата гимназия, госпожа Даниела Стоянова, специалист по немски език, участва в курса „Дигитализиране на оценяването в училище“, организиран от Приложната академия за образование „Синдео“. Усилията на Академията са насочени към повишаването на равнището на образованост на учителите, като крайната цел е постигането на „качествено и ефективно преподаване“.

В интервю, поместено в сайта на „Синдео“ (www.sindeo.org), Даниела Стоянова споделя разбирането си за учителската професия като „мисия“, далеч надхвърляща простото ограмотяване по даден предмет. Учителството те прави част от битието на младия човек, прави те отговорен за неговото изграждане като личност, поставя те в основата на неговото по-нататъшно житейско развитие. Доверие, взаимно разбиране, търпимост – това са основните принципи, които осмислят работата на учителя.

Г-жа Стоянова откроява богатите възможности, които съвременните дигитални технологии предлагат. На първо място тя поставя обстоятелството, че дигитализирането на оценяването е средство за преодоляване на един от големите проблеми в образованието днес – субективността. Особено подходяща в това отношение се оказва платформата „СмарТест“. „Стори ми се изключително интересно и полезно това, че имам възможност да улесня работата си, като се доверя на СмарТест да оцени автоматично учениците“, споделя Даниела и допълва, че нейните възпитаници са силно впечатлени от платформата. Линк към статията: https://sindeo.org/teachers-share-impressions-daniela-stoyanova/ 

Да пожелаем на Даниела вдъхновение и много успехи по трудния, но достоен път на преподаването!