Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

19 фев. 2024

Награди за участниците от ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ в национално състезание за превод

Училищното ръководство на ПЕГ „Н. Вапцаров“ се гордее с всяка инициатива за участие на учениците в състезания, доказващи потенциала на профилираното езиково обучение като бъдеща професионална и научна перспектива. В предишна публикация представихме нашите участници в националния конкурс Juvenes Translatores 2023. Гордеем се с достойното им представяне!
На 19.02.2024 г. от 13:30 часа в библиотеката на гимназията директорът Димо Георгиев връчи грамоти на Валерия Йорданова Машева – 11. а клас, Александър Миленов Димов– 11. а клас, Катилиян Катилиянов Костадинов – 11. б клас, Нелина Николаева Александрова – 11. б клас, Юлия Апостолова Стефанова – 11. г клас, Теодора Валериева Владимирова – 12. б клас, Теодора Светозарова Стойчева – 12. б клас, Симона Викторова Петрова – 12. б клас, Кристиян Севдаленов Делчев – 12. б клас, Ирена Ивайлова Денчева – 12. д клас и Александра Валентинова Атанасова – 12. д клас. Всички показаха амбиции и умения при точността на превода, граматични и лексикални знания, умения за гладко писане, проявиха творчество при намирането на решения.
Пожелаваме ви много бъдещи удовлетворяващи постижения!