Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

12 май 2023

Национален проект с надслов ,,Bulgariel liest vor„

Schulen: Partner der Zukunft, Консултантски отдел на Централа за училищно дело в чужбина организира Национален проект с надслов ,,Bulgariel liest vor„ ( България чете).

На 5.05.2023 се проведе вътрешен кръг за определяне на победител на класа. Явилите се ученици от 8 г клас бяха:

  1. Виктория Василева
  2. Ралица Радулова
  3. Йоана Алтунян
  4. Ева Александрова

Жури в състав: Астрид Кинев, Елена Методиева и Марияна Цюрхер /отговорник за провеждането на вътрешно-училищния конкурс/.

Днес , 12. 05.2023 се проведе училищен финал за определяне на победител на училищно ниво. Явиха се: Мадлен 8 в клас и Виктория 8 г клас, жури в същия състав и гости на събитието. За училищен победител беше излъчена Мадлен Бориславова от 8 в клас.

На 6.06. 2023 тя ще се яви в гр. Варна, за да представи ПЕГ ,,Никола Йонков Вапцаров“ на регионално ниво, където ще се състезава с други 7 участника от Източна България.