Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

06 юли 2023

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

По НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ през учебната 2023/2024 година в ПЕГ „Никола Йонков вапцаров“ планира да сформираме две групи в областта на спорта:

Волейбол: VIII – X клас
Волейбол: X – XII клас
Училището разполага със специалист в посочената област.

По Модул 1. „ИЗКУСТВА” Гимназията планира една група за занимания в сферата на изкуствата – театрално:

Театрално изкуство: VIII-XII клас

Групата ще се ръководи от външен специалист в посочената област.