Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

11 дек. 2023

Наш ученик успешно завърши Националната младежка асоциация (НМА) 2023 година

Катерина Димитрова от 11 „Б“ клас успешно завърши Национална младежка академия (НМА) 2023г., която бе разделена на три последователни класа, всеки от тях стремящ се да развие различни умения и качества в участниците:
Първият клас се проведе от 7-ми до 10-ти септември в ПБ Атия, Бургас. Фокусът на обучението бе гражданската активност, младежките инициативи и младежката работа. Какво значи да си граждански активен? Какво е младежко участие и как мога да стана част от процеса на вземане на решения на местно и национално ниво? По време на този клас се развиваха различни активности – симулации, дебати, рефлексии, игри, свързани с екипна работа, и много други. След края на Клас 1 академците бяха разделени по дройки и им бе поставена задачата да организират младежка инициатива в своето населено място, като Катерина намери съмишленици и заедно с тях разви инициатива, свързана с подобряването на околната среда в Шумен.
Вторият клас на НМА се проведе от 12-ти до 15-ти октомври в ПБ Шумнатица, Боровец. В него главните засегнати теми бяха личностното развитие, отношения между хората и работа в екип. Обучението и активностите включваха саморефлексия, определяне на видовете лидери, развиване на „Аз“ послание, себеопознаване чрез въпроси, работа в екип, определяне на различните елементи на културата, развиване на активно слушане, танци, йога и много други. След края на Клас 2 на академците бе поставена задачата да направят задълбочен анализ по избран от тях проблем. Катерина избра проблема за домашното насилие в България, като анализира причините, целевата група, последствията и възможните решения.
От 23-ти до 26-ти ноември, отново в Боровец, се проведе третият и последен Клас на Национална младежка академия. На откриването на участниците започнаха с поставяне на индивидуални цели за идните дни. След това продължиха до края на деня в компанията на гост-лектори. Академците бяха запознати с това каква е разликата между страгетия и стратегически план и обсъдиха защо има голяма дезинформация сред младите, при наличието на толкова много информация и лесния достъп до нея. Бяха запознати и с Националната стратегия за младежта, с процеса на разписване и приемане на стратегията, както и необходимите документи и наличните ресурси и указания при разписване на проект. В края на деня, участниците представиха проблемите, по които предварително бяха изготвили анализи и запознаха останалите с тях, като целта беше да се изберат 5 от тях, по които групата да работи. Проблемът, анализиран от Катерина бе един от избраните, а други такива бяха свързани с ниската финансова и цялостна грамотност в България, както и с липсата на закон за доброволчество. През втория ден се сформираха работни групи и започна разписване на проектни предложения. Разписването на проектите и даването на обратна връзка продължи през останалите дни. През последния ден участниците представиха завършените проекти пред комисия и получиха обратна връзка, като те продължават да работят със своите екипи и след края на академията.
По време на трите класа на академията участниците имаха разнообразни обучителни активности като между тях бяха включени танци, състезания и игри, които сплотиха още повече сформиралата се общност. В края на академията всички споделиха с какви чувства си тръгват и какво научиха. За финал участниците взаимно канеха съмишлениците си за съвместна работа из цялата страна – София, Шумен, Варна, Пещера, Ботевград, Кърджали, Правец, Пловдив, Ямбол, Враца и много други. Катерина смята времето, прекарано на Национална младежка академия за изключително ползотворно и го счита за особено полезно за по-нататъшното ѝ развитие. Тя горещо препоръчва академията на всеки младеж, имащ желанието да развие знанията и уменията си, в същото време създавайки прекрасни спомени и мрежа от контакти с мотивирани и целеустремени хора.