Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

30 май 2024

Нейно Превъзходителство Ирене Мария Планк посети ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“

Днес училищната общност на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ посрещна посланика на Федерална република Германия Ирене Мария Планк. Визитата на Нейно Превъзходителство е знак за пълноценно сътрудничество в областта на добрите образователни стратегии, очертаващи спецификата на профилираното обучение по немски език. Г-жа Ирене Планк изрази радостта си от срещата с младите хора, които демонстрираха високо ниво на езикова компетентност. Посланикът подчерта, че тази среща затвърждава възможността от ползотворни контакти в сферата на образованието и бъдещата реализация на учениците, владеещи немски език. Официална част от визитата продължи с презентация, в която бяха представени акценти от съвместната работа на учениците и преподавателския екип по немски език  с партньори от Германия. Нейно превъзходителство остана очарована от обучителния процес по немски език и от клубните извънкласни дейности на учениците от Гимназията. На г-жа Планк бяха представени и учениците от 11. DSD клас, както и победителките в Националното състезание Deutsch dich Schlau.

            След официалната част г-жа Ирене Планк се присъедини към преподавателския състав на ПЕГ „Никола Вапцаров“ на коктейла, организиран в нейна чест.

            Добронамереност, готовност за партньорство и стабилни позиции в културния обмен между България и Германия са водещите акценти във визитата на Нейно Превъзходителство Ирене Планк в ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“.