Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

10 май 2024

Отбелязахме Деня на Европа с почетно участие в Кръгла маса

В Деня на Европа участвахме в Кръгла маса на тема „Нашата Европа“, която се проведе по инициатива на областния управител проф. Добромир Добрев в пресклуба на БТА в Шумен. Своите мнения по темата на дискусията изказаха председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова и доц. Стефан Минков-преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.
По въпросите, свързани с правата и задълженията ни в гражданското общество, за мястото и ролята на младите хора – бъдещето на Европа и света, за ролята на образованието в живота им, се изказаха и представителите от нашето училище – Марин Маринов 11. г клас, Галин Иванов 9. а клас, Лиа Димитрова 9. а клас. Те взеха участие в дискусията, като изразиха мнението си относно европейските ценности: човешкото достойнство, равноправието, свободата и демократичният избор.