Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

26 сеп. 2023

ОТБЕЛЯЗВАМЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

ПЕГ „Н. Вапцаров“ – гр. Шумен има апробиран в годините ефективен модел за организиране на училищните процеси и изграждане на модерна училищна среда. В основите на тези процеси стои екипната работа – гаранция за постигане на целите, които училището си поставя.
Мисията на учителите на ПЕГ „Н. Вапцаров“ – гр. Шумен е да образова своите ученици, да бъдат конкурентни и мобилни. Учебно-възпитателната работа в нашата гимназия се основава на ценности и иновации. Трябва да уважаваме традициите! Да разбираме света, да бъдем социални и креативни! Да бъдем добри хора и граждани на България, Европа и света!
Днес честваме Европейския ден на езиците – 26 септември. Целта на празника е да насърчи младите хора да изучават чужди езици и да повиши осведомеността за езиковото многообразие в Европа.
От тази година в ПЕГ „Н. Вапцаров“ – гр. Шумен за първи път ще стартира група за занимания по интереси – изучаване на италиански език. Клубът е наименуван „Красива Италия“ и има за цел да се формират умения у учениците за овладяване на италианския език като средство за комуникация.
Италия пленява със своята красота, богатство от храни, изкуства, култура… и тази така красива мелодичност на езика! Всеки, който иска да ги опознае и да вникне в тях, не може да го постигне без да знае езика. Италианският език е истинско културно наследство. Римляните са говорили на латински, а както знаем, романските езици произлизат от него: италиански, френски, испански, португалски, даже и езикът на съседите румънци. Но все пак най-близък до латинския си остава италианският език, който има 60% сходство с него!
Италия е една от топ икономиките в света и логично много работодатели търсят хора, които могат да говорят едновременно английски и италиански език. Неслучайно средно 7500 американски компании правят бизнес с Италия и повече от 1000 американци имат офиси в Италия, включително Chrysler, IBM, General Electric, Motorola, Citibank и др.
Езикът е богатство и знанието на eдин чyжд eзиĸ е врата към отваряне на съзнанието и обогатяване на личността. Той е тренировка за мозъка!