Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

04 май 2023

Отбелязване на Деня на Земята

В края на месец април в Профилираната езикова гимназия „Никола Вапцаров“ бе организиран конкурс, посветен на Деня на Земята – 22 април. В него участваха ученици от девети и десети клас, като заявиха творби в следните направления: есе, рисунка, проект на тема „Бъдещето на планетата Земя“. Всички участници се представиха отлично и получиха специални грамоти от г-н Димо Георгиев, директор на Гимназията.