Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

21 сеп. 2023

Официално подписване на договор за съвместните дейности относно програмата и изпитите за придобиване на немска езикова диплома първа степен (DSD I)

Днес, 21 септември, е особено важен ден за нашата Гимназия. Между Профилираната езикова гимназия „Никола Вапцаров“ и Централния комитет за Германска езикова диплома на Конференцията на министрите на образованието и културата на Република Германия беше подписан договор. По силата на документа вече е възможно всички желаещи деветокласници да положат изпит за DSD I и да получат немска езикова диплома, която покрива B1 ниво, като удостоверява езиковите знания, нужни за приемане в школите за езикова и специализирана подготовка на университетите в Германия.

На официалното подписване, което беше отбелязано и с малко тържество, присъстваха Сибиле Шабанска – Координатор за немски език към Централното бюро за училищно образование в чужбина на Федерална република Германия, проф. д-р Добромир Добрев – областен управител на гр. Шумен, Зорница Костадинова – главен юристконсулт на РУО на МОН Шумен и представители на Община Шумен от дирекция „Култура и образование“, родители и ученици от 9. клас на ПЕГ „Н. Вапцаров“.
В своето обръщение проф. д-р Добромир Добрев изрази радостта си, че се откриват още възможности за обучение по немски език.
Директорът на Гимназията, Димо Георгиев, изрази благодарност към ръководството, поставило началото на DSD II програмата в ПЕГ „Н. Вапцаров“, както и на всички преподаватели от колегията по немски език, работили през годините и допринесли за постиженията на учениците. „Поставени са основите и ние ще надграждаме оттук нататък“ – заяви той пред присъстващите, а на учениците пожела успехи.

В ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ началото на обучението за DSD II е поставено през 1998 г. Вече 25 години най-мотивираните ученици от профил „Чужди езици“ немски с втори чужд английски език след 9 клас имат възможност да се обучават в Leistungsklasse, а в 12 клас да се явят на сертификатен изпит DSD II, удостоверяващ ниво B2/C1 на владеенето на езика при чуждестранните ученици. Дипломата е предпоставка за обучение в университетите в Германия или други немскоезични държави, приема се и от множество работодатели у нас и в чужбина. Отличен шанс, който получават само някои ученици.