Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

28 юни 2023

ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ е училище, в което ще се приемат заявления за участие в класиране по държавния план-прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Подаване на документите за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. (вклщчително)

Заявленията може да се подават онлайн на сайта https://infopriem.mon.bg или чрез подаване на заявление на хартия в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“.

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Шумен се приемат от 8.00 до 18.00 часа в кабинет 17 и кабинет 18.

Кратко ръководство за кандидатстване

График за приемане на заявления за участие в класиране на места по държавния план-прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година