Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

09 ное. 2023

ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ обявява търг за поставяне на вендинг автомати в училището

Профилираната езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в Шумен обявява публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на части от имот в сградата на гимназията за поставяне на 1 бр. вендинг автомат за кафе и топли напитки и на 1 бр. вендинг автомат за пакетирани храни и бутилирани безалкохолни напитки.
Търгът ще се проведе на 24 ноември 2023 г. от 13:00 часа в директорския кабинет в сградата на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ на бул. „Мадара“ № 36. Тръжните документи са достъпни безплатно на интернет страницата на училището – https://peg-shumen.bg . Същите може да бъдат получени и в деловодството на гимназията.
Заявления за участие в търга заедно с изискуемите документи към тях се подават в канцеларията на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ до 16:00 часа на 23 ноември 2023 г.
Ако не се явят кандидати, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30 ноември при същите условия.