Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

28 май 2024

Предстоящо посещение на посланичката на Германия в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Шумен

На 30 май 2024 г. Профилирана езикова гимназия „Никола Вапцаров“, град Шумен, ще има честта да приеме на посещение посланичката на Федерална Република Германия в България, Нейно Превъзходителство госпожа Ирене Мария Планк. По време на своето посещение тя ще има възможност да разгледа училището, което единствено в района предлага профилирано обучение по чужди езици, и да се запознае с неговата дейност. Програмата включва срещи с учениците и учителите, по време на които ще бъдат обсъдени различни аспекти на обучението и културния обмен на добри образователни стратегии. След посещението в гимназията Н. Пр. г-жа Планк ще проведе срещи с кмета на Шумен проф. Христо Христов и областния управител проф. д-р Добромир Добрев. Тези срещи ще се фокусират върху укрепването на сътрудничеството на местно ниво и обсъждане на възможности за бъдещи проекти и инициативи. Посещението на посланичката е знак за значимостта на образованието и културния обмен между България и Германия и очакваме то да бъде вдъхновяващо събитие както за учениците, така и за учителите.