Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

29 май 2024

Предстоящ национален конкурс за детска рисунка за пощенска марка

Съюзът на българските филателисти обявява конкурс за рисунка за пощенска марка. Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи: деца от 7 до 10 години и деца от 11 до 15 години. Училищното ръководство на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ предвижда участие на ученици във втората възрастова група. Темата на конкурса е „Шумен – моят красив роден град“. Рисунките трябва да бъдат на лист с формат А4 и да съдържат текстовете „България“ и „поща“. Победителят ще бъде определен от жури, формирано от представители на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване. Най-добрите рисунки ще бъдат реализирани като пощенско-филателни продукти.
Пожелаваме успех на всички наши ученици, които ще се включат в конкурса и ще демонстрират своята творческа креативност!
Рисунките трябва да бъдат представени в кабинета на заместник-директорите не по-късно от 4.06.2024 г.