Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

27 ное. 2023

Призово място на ученик от ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ в Националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

На 25.11.2023 г. в гр. Хасково се проведе Националният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Повод за гордост е достойното представяне на нашите ученици. Участие в събитието от национален мащаб взеха двама представители от ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“. В първа възрастова група (VI-VIII клас) се представи Велизар Атанасов Светлинов. Във втора възрастова група (IX-XI клас) Катилиян Катилиянов Костадинов (11.б клас) показа високи речеви и комуникативни умения и завоюва второ място. Пожелаваме още много бъдещи удовлетворяващи постижения на нашите ученици!