Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

26 фев. 2023

Приятелски срещи с ПМГ „Св Климент Охридски“, гр. Силистра

На 25.02.2023 г. победителките на Общински ученически игри от Профилирана езикова гимназия ”Никола Йонков Вапцаров”, Шумен гостуваха на Природоматематическа гимназия ”Св. Климент Охридски” в град Силистра.
Изказваме благодарност към нашите домакини. Надяваме се общите ни инициативи да продължат и за в бъдеще!