Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

13 юли 2023

РЕЗУЛТАТИ ОТ І ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗАПРИЕМ В VІІІ КЛАС И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ (ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАУЧАСТИЕ ВЪВ ІІ ЕТАП)

При обявяване на резултатите от І етап на класиране 1359 ученици са приети за учебната 2023/2024 година в училище, осъществяващо държавен прием в VІІІ клас. 32 ученици не са класирани на първия етап и ще очакват обявяване на резултатите от ІІ етап (до 19 юли).

Приетите ученици разполагат с три работни дни (13, 14 и 17 юли), за да се запишат в паралелката, в която са класирани. Записването става с оригинала на свидетелството за основно образование, а в професионална паралелка – и с оригинал на медицинското удостоверение, издадено от личния лекар.

Учениците, които са класирани не по първо, а по някое следващо желание, могат да се запишат в училището, в което са приети, или – пак там – да подадат заявление за участие във ІІ етап на класиране. При подадено заявление изчакват обявяването на резултатите (19 юли) и се записват след ІІ етап в периода 20-24 юли 2023 г.

Класираните на І етап, но пропуснали срока за записване, губят мястото си. Следващата възможност за участие е на ІІІ етап на класиране, за което заявления ще се подават на 26 и 27 юли 2023 година. Повече информация: ТУК

Най-желаната паралелка тази година е „Английски с немски език“ в ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“. 353 ученици са подали заявления за нея. Профил „Немски с английски език“ в Гимназията – една от водещите образователни институции в Шуменска област, е на първо място по бал (432,5) сред чуждоезиковите профили на областно ниво. Трябва да бъде отчетен и големият брой ученици 90, заявили Езиковата гимназия като първо желание за своето бъдещо обучение.