Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

01 дек. 2023

СРЕЩА СЪС СЛУЖИТЕЛЯ ПО ЕЗИКОВИТЕ ВЪПРОСИ ОТ КОНКУРСА JUVENES TRANSLATORES

Г-жа Свилена Георгиева – преводач и служител по езиковите въпроси на конкурса Juvenes Translatores, на 01.12.2023 г.  посети нашата гимназия. Визитата е във връзка с провеждането на конкурса и значимостта на събитието в национален и международен мащаб.

От 2007 г. насам Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия ежегодно провежда конкурса Juvenes Translatores в училищата в целия ЕС. Този конкурс по превод дава възможност на младите хора да изпробват преводаческите си умения и ги насърчава да изучават чужди езици. В смисъла на това събитие е и посещението на г-жа Георгиева. Тя изтъкна пред нашите ученици и преподаватели спецификата на преводаческото изкуство и перспективите в преводаческата професия, приложението на ресурси, технологии и изкуствен интелект в преводите. Подчерта интересен факт – владеенето на езици е проспериращо комуникативно умение за съвременния човек в сферата на бързо развиващия се технологичен прогрес. Заинтригува аудиторията с личния си опит – интересно е да си преводач и да знаеш 7 езика.

Училищното ръководство изказва благодарности и на всички колеги, взели участие в подготовката и провеждането на конкурса, на г-жа Свилена Георгиева – служител по езиковите въпроси към Европейската комисия, както и на директора на ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“ г-н Димо Георгиев.

Координатор за нашата гимназия: Даниела Стоянова, преподавател по немски език.