Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

13 дек. 2023

Форум „Образование за утрешния ден“

https://www.mon.bg/bg/news/5717

Споделяме запис от конференцията, както и папка с презентациите, видеата и снимки от събитието.

Запис Част 1

Запис Част 2