Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

11 май 2023

11 май – Ден на Шумен

Тържественото отбелязване на Деня на Шумен започна в 8.50 часа с издигане на флаговете на Р България и Община Шумен в двора на Гимназията и приветствие на директора Димо Георгиев. В класните стаи учениците се запознаха с мултимедийни презентации за Деня на Шумен.

Учениците от VIIIА клас с класен ръководител Ивайло Горчев – старши учител по английски език, представиха Гимназията в проявите, организирани от Община Шумен – шествието от площад Кристал до сградата на Общината и издигането на знамената пред нея.