Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

22 май 2023

Почетно отличие за Валентина Рашкова

Победител в тазгодишния конкурс за наградата на Международна фондация „Св Св Кирил и Методий“, гр София за 2023 г. е г-жа Валентина Рашкова, учител по немски език в ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“, гр Шумен. Цел на Фондацията е да подкрепя и насърчава образователни каузи и интелектуалния труд на заетите в този процес.
На финалния кръг на проведения на 11.05.2023 г. конкурс, след интервю г-жа Рашкова е избрана за носител на Наградата на проф.д-р Петер Фишер-Апелт за постижения на учители в хуманитарната област по немски език. Наградата е материална, като включва както средства за лично ползване, така и за училището в което тя преподава. Наградата ѝ беше връчена тържествено по време на заседанието на Управителния съвет на Фондацията на 20.05.2023 г.
Конкурсът се провежда със съдействието на Министерството на образованието и науката, съответните катедри на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и на представители на отделите по образование на посолствата на Федерална република Германия и на Кралство Испания, представители на фондацията, DAAD лектор – координатор за немски език в България от Централно бюро за обучение в чужбина на Федералната служба на ФРГ – това е комисията, която селектира кандидатите и излъчва победител.
Следните качества и професионални умения са довели до отличието: