Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Обществен съвет

Обществен съвет – 03.12.2021г. – 03.12.2023г.

Заповед на директора на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет

Заповед на директора на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” за избор на председател на Обществения съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Покана

Заседанието ще се проведе на 31.03.2017 г. от 17.30 ч. в сградата на училището.

Предложение за дневен ред:

1. Бюджет на училището – запознаване и обсъждане на внесен проект.

2. Запознаване с план-приема на ученици за учебната 2017 г.-2018 г.

Протокол №1

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата