Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Училищни документи

Правилник за вътрешния трудов ред в ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ за учебната 2023/2024 година

Правила за подбор на DSD – група в X клас за учебната 2024/2025 година

Етичен кодекс на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ 2022/2023

Стратегия за развитието 2020 -2024

Правилник за дейността на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ 2022/2023

Годишен план за дейността на училището  2022/2023

План за квалификационната дейност 2022/2023

Вътрешни правила за равенство, осигуряване на равни възможности и защита от дискриминация

План за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ за учебната 2023/2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред – чл. 181 от КТ за учебна 2023/2024 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд  за учебната 2023/2024 година