Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Новини Контакти

Профилирана езикова гимназия
"Никола Йонков Вапцаров" - град Шумен

Свободни места

Административни услуги

Олимпиади и състезания

В Профилираната езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Шумен, се обучават 670 ученици от 52-ма преподаватели. Като профилирано езиково училище гимназията гарантира на своите ученици качествено чуждоезиково и общообразователно обучение, профилирана подготовка по 2 чужди езика, въвеждане по избор на учениците на трети и четвърти профилиращ предмет в 11. и 12. клас.

В профил „Софтуерни и хардуерни науки“ се обучават 104 ученици, които освен по английски език, получават профилирана подготовка по информатика и информационни технологии.


повече за училището

Новини

актуална информация и интересно от света на ПЕГ Шумен

12 юни 2024

Отлични резултати на ДЗИ за випуск 2024 на ПЕГ „Никола Вапцаров“

11 юни 2024

Участие на ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ във втора кръгла маса на тема „Нашата Европа“, с акцент изборите за Европейски парламент

11 юни 2024

Участие на ученици от ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ в Национален пресклуб на БТА-Шумен – избори за Европейски парламент – „БТА 24/27 ЕС“