Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Новини Контакти

Профилирана езикова гимназия
"Никола Йонков Вапцаров" - град Шумен

Свободни места

Административни услуги

Олимпиади и състезания

В Профилираната езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Шумен, се обучават 670 ученици от 52-ма преподаватели. Като профилирано езиково училище гимназията гарантира на своите ученици качествено чуждоезиково и общообразователно обучение, профилирана подготовка по 2 чужди езика, въвеждане по избор на учениците на трети и четвърти профилиращ предмет в 11. и 12. клас.

В профил „Софтуерни и хардуерни науки“ се обучават 104 ученици, които освен по английски език, получават профилирана подготовка по информатика и информационни технологии.


повече за училището

Новини

актуална информация и интересно от света на ПЕГ Шумен

12 апр. 2024

„Четяща класна стая“ в ПЕГ „Н. Вапцаров“

10 апр. 2024

Достойно представяне на наши ученици на международната олимпиада Hippo

10 апр. 2024

Участие в Националното състезание „Практични финанси“