Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

16 дек. 2022

Доброволчеството – избор да правиш света по-добър

„ Не се съмнявайте никога, че малка група от загрижени и посветени хора може да промени света – всъщност само такива групи са успявали. „

Маргарет  Мийд

           Дни преди Коледа излязоха резултатите от най-голямото световно проучване на благотворителността – Световният дарителски индекс на КАФ за 2011-та година. Той отчете, че през последните 12 месеца светът е станал по-щедър и милосърден. България обаче е слязла от 141 на 145 място (от 153). В динамичното ежедневие, в което живеем, все повече време отделяме на себе си и все по-малко време и внимание на общността.

Според анкетата в сайта на гимназията, 63,4 % от отговорилите са участвали в доброволчески дейности през Европейската година на доброволчеството, а близо 29 % биха участвали в бъдещи инициативи. Процентът е радващ, но за съжаление отговорилите са само 123. През декември 2011г. групите ученици, отделили от личното си време и предизвикали радостна усмивка у другите, представиха финалните си формуляри за работата си по училищния проект „Добра воля за реална промяна“. С толерантност, състрадателност и много позитивна енергия някои от тях са променили макар и за кратко света на деца без родителски грижи. Други показаха, че вярват в личния пример и добрите каузи, като организираха благотворителни концерти, събираха разделно отпадъци, обогатиха училищната библиотека, промениха климата в класните си стаи с цветя.Благодарениена дарени средства най-активните творци на добро получиха предметни награди и сертификати:

☻☻☻IX а и IX б клас с класни ръководители Кремена Василева и Детелина Маринова организираха коледен базар и сътвориха коледна приказка за децата от дом “Майка и дете”, събираха разделно отпадъци и се грижиха за цветята в класните си стаи през цялата година;

☻☻☻Йоана Чолакова, Ния Трайкова и Божидар Камбуров, СИП “Музика” с ръководител Св. Енчев, Д. Капитанова организираха благотворителни концерти и благодарение на всички ученици и учители, подкрепили идеята, дариха нови книги на училищната библиотека на стойност 533 лв.

☻☻☻X г клас с класен ръководител Мария Динева подготвиха пролетен базар и със събраните средства закупиха изненади за децата от дом “Детелина”

☻☻☻Велислава Йорданова, Валентина Станчева от XI а клас и СИП “ Европейски уроци” с ръководител Надя Христова инициираха предметни дарения за библиотеката и с участието на учители и ученици-ценители на книгата, в края на месец декември 2011г. стойността на подарените книги надхвърли  500 лв.

☻☻☻ XI д клас с класен ръководител Златина Димова и XI б клас с класен ръководител Св. Георгиев бяха сред най-активните еко доброволци в училищния двор и в класните си стаи.

В нашия динамичен и прагматичен XXI век, за да има хармония между “аз” и “другите”, е необходимо добротворство, едновременно и като ценност, и като действие. С благодарност към всички, които подпомогнаха с действие благотворителните каузи за училищната библиотека, за децата в неравностойно положение, еко инициативите и с надежда, че  като помагаме, ние не само променяме света, но променяме и себе си!

П. Десева