Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

14 дек. 2022

Заедно срещу насилието

Учители от ПГПЧЕ“Н.Вапцаров“ участваха в международна конференция на тема „Сигурност в училище. Интеграция и развитие на младите хора.“

Конференцията се проведе в рамките на първата транснационална среща по проект „Превенция на дискриминацията, насилието и расизма” в град Барселос, Португалия. Домакин бе училище AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS – координатор на партньорството. Полицай Карлос Силва, който от шест години работи с ученици, сподели своя опит в борбата с агресията в училище. Антонио Миранда, директор на Социален център „Абел Варзим“, Барселос, представи каузата на центъра, а именно подкрепа на децата и младежите в риск, чрез работа с техните семейства и възпитаване на „социална отговорност“ в обществото. Даниела Миранда разказа за проекта „Galo@Rtis“, чиято основна цел е да насърчава социалното приобщаване на децата, младите хора и семействата от уязвима социално-икономическа среда, равните възможности, укрепването на социалното сближаване и междукултурния диалог. Конференцията бе финансирана по програма „Еразъм+“ и в нея участваха представители на партньорските училища от България, Италия, Португалия, Румъния и Турция.

След споделянето на добрите практики всяка страна  имаше възможност да представи своето училище и мерките за справяне с агресията на местно ниво. Беше обсъдена бъдещата съвместна работа, разпределението на задачите и методите за постигането на крайните резултати. Всички продукти ще бъдат публикувани на сайта на проекта, който ще бъде създаден и поддържан от българското училище.

Участниците в конференцията се запознаха с португалската образователна система. Предучилищното образование е от 3 до 6 годишна възраст. Основното образование е задължително, безплатно и продължава 9 години. Средното образование е тригодишно и в него се включват технологични курсове и курсове за професионална подготовка и ориентация. След получаването на диплома за средно образование може да се продължи обучението със специализирани курсове в различни области и за различни професии.

Училището домакин, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS, се помещава в нова модерна сграда, построена със средства от ЕС. Залага се на принципите – прозрачност и екология. Вратите на класните стаи са стъклени, административните офиси са изцяло стъклени, дворът е ботаническа градина събрала дървета типични за цяла Португалия. Следи се строго за дисциплината и сигурността, а тютюнопушенето не е модерно.

На предстоящата среща на партньорите в Италия ученици и учители ще противопоставят на насилието  спортните занимания и спортната надпревара.