Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

16 дек. 2022

Многоезичен училищен проект „Азбука на толерантността”

През 2010г. стартира многоезичен училищен проект на тема „Азбука на толерантността”. Нека се опитаме да променим себе си и другите около нас така, че атмосферата в класните ни стаи да е по-толерантна! Ето какво ви предлага екипът на проект TheTolerantReader”:

Вашите творчески предложения изпращайте не по-късно от 31 май 2010г. на адрес: tolerance_gpche@mail.bg       

Рисунките и колажите можете да предавате на г-жа Младенка Събева.

С целите на проекта и с част от продуктите от предходните две години можете да се запознаете в училищната библиотека или в продължението на статията по-долу, както и на 22 януари 2010г. от 12.30 часа в каб. 26.