Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

15 дек. 2022

Последици от тормоза

Последици от тормоза. Фотографии и филми срещу насилието.

В периода 4-10 март 2018 г. в гр. Барселос, Португалия, се проведе четвъртата международна работна среща по проект „Превенция на дискриминацията, насилието и расизма”, програма „Еразъм +”. Училището домакин бе AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS, а основната тема на срещата – последствията от тормоза, филмови ателиета за превенция и спиране на насилието.

Арина Христова – 10 а клас

Ивайло Койчев – 11 в клас