Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

16 дек. 2022

Проект „Подкрепа за успех“

График юни – септември 2019г.

Всички занятия се провеждат в ПЕГ „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Шумен

Програма и график на допълнително обучение по математика на група с ученици от 8 клас

брой ученици в групата – 6

датаначален часмясто на провежданеброй часове
03.06.2019г.13:15стая № 172
10.06.2019г.13:15стая № 172
17.06.2019г.13:15стая №172

Програма и график на допълнително обучение по математика на група с ученици от 9 клас

брой ученици в групата – 6

датаначален часмясто на провежданеброй часове
04.06.2019г.11:40стая № 342
11.06.2019г.11:40стая № 342

Програма и график на допълнително обучение по география и икономика на група с ученици от 9 клас

брой ученици в групата – 6

датаначален часмясто на провежданеброй часове
05.06.2019г.12:00стая №192

Група „Математика за всеки“На 04.12.2019 г. в кабинет 18 се проведе публична изява с ученици от 12 клас, включени в група „Математика за всеки“ по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В рамките на изявата учениците решаваха задачи от ДЗИ по математика от предходни години. Гости на изявата бяха ученици и преподаватели от ПЕГ “Никола Вапцаров“.

График юни – септември 2019г.

Всички занятия се провеждат в ПЕГ „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Шумен

Програма и график на допълнително обучение по математика на група с ученици от 8 клас

брой ученици в групата – 6

датаначален часмясто на провежданеброй часове
03.06.2019г.13:15стая № 172
10.06.2019г.13:15стая № 172
17.06.2019г.13:15стая №172

Програма и график на допълнително обучение по математика на група с ученици от 9 клас

брой ученици в групата – 6

датаначален часмясто на провежданеброй часове
04.06.2019г.11:40стая № 342
11.06.2019г.11:40стая № 342

Програма и график на допълнително обучение по география и икономика на група с ученици от 9 клас

брой ученици в групата – 6

датаначален часмясто на провежданеброй часове
05.06.2019г.12:00стая №192

На 04.12.2019 г. в кабинет 18 се проведе публична изява с ученици от 12 клас, включени в група „Математика за всеки“ по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В рамките на изявата учениците решаваха задачи от ДЗИ по математика от предходни години. Гости на изявата бяха ученици и преподаватели от ПЕГ “Никола Вапцаров“.