Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

07 дек. 2022

„Различни култури на европейската сцена” 2013-2015

Гимназията участва в ново многостранно училищно партньорство „Различни култури на европейската сцена”, по секторна програма „Коменски” на програма „Учене през целия живот“. В партньорството участват седем училища от Германия, Италия, Румъния, Полша, Финландия, Гърция и нашето от България. Целта на партньорството е да създаде и развие интересът на учениците към театъра.

Театърът е лицето на културата, преживяна на живо от публиката. Да гледаш пиеса е като да наблюдаваш културата на една страна през прозорец. Ние ще представим пиеси изиграни от учениците от седемте различни държави партньори. Всяка пиеса, подготвена и поставена на сцена по време на срещите на партньорите, е свързана с културата на всяка страна домакин. Тъй като нашите деца са нашето бъдеще, ние носим отговорност за тях. Ние трябва да им предоставим най-добрите възможности за развитие, но също така трябва да ги изправим пред социалната действителност, и да ги запознаем с аспекти, далечни за тях, като културата и начина на живот на техните връстници в чужбина. За едно по-добро бъдеще ние сме длъжни да развием чувство за толерантност сред децата, като разширим светогледа им за хората в чужбина и тяхната култура.

Като партньори по този проект ние осъзнаваме, че нашите ученици трябва да бъдат подкрепяни поради липсата на възможности за взаимодействие със свои връстници в чужбина, липса на самочувствие и себеизразяване. Използваме театъра като основно средство за работа с тях, за повишаване на мотивацията им за дейно участие в различни мероприятия, социализация, развитие на толерантност, работа в екип, и като средство за тяхнoтo личностно израстване. Учениците ще развиват своя артистичен талант като участват в театрални постановки, ще подобрят своите умения за писане чрез създаването на сценарии. Освен това, те ще усъвършенстват своите знания по информационни и комуникационни технологии чрез записване и редактиране на видео материали, както и езиковите си умения по английски език  при създаването на сценарии и тяхното изиграване. Сценариите ще бъдат написани от учениците и пиесите ще се записват и изпращат в други училища в региона, на местните власти, в Регионалния инспекторат и ще бъдат споделени в базата данни на European Shared Treasure.

Координатори на проекта за Гимназията – Десислава Тенева, Павлета Георгиева и Георги Георгиев