Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

04 дек. 2022

“Спортът и културата ни сплотяват”

През 2011 година ГПЧЕ „Никола Й. Вапцаров” – гр. Шумен стана част от многостранно училищно партньорство към Център за развитие на човешките ресурси на програма  „Учене през целия живот”, секторна програма “Коменски”. Партньори на гимназията са училища от Лондон (Англия), Хаен (Испания), Руда Сласка (Полша) и Сивас (Турция) – координатор. 

                В продължение на две учебни години ( 2011/12 и 2012/13) гимназията ще има уникалната привилегия и задача да работи по проект на тема „Спортът и кутурата ни сплотяват“. Спортът ще даде възможност да опознаем традициите и културното многообразие на участващите страни. Ще работим и ще се забавляваме – свободни, равни и толерантни; ще имаме шанса да използваме английски език в реални ситуации; ще намерим много нови приятели, които ще посрещнем в Шумен.