Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

15 дек. 2022

Учители от пет държави разработват програма за включване на жертвите на дискриминация и тормоз

Международното партньорство „Превенция на дискриминацията, насилието и расизма“ по Програма „Еразъм+“ цели да изгради устойчиви педагогически и дидактични механизми срещу съвременната проблематика на интернет насилието, речта на омразата, расистките изблици. Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – Шумен участва активно в двугодишната програмна рамка (2016-2018). Групите от учители и ученици, и в по-широк смисъл увлечената по идеята училищна общност в своята цялост, разгърнаха обучения доказващи тяхната креативност и въвеждащи иновативни педагогически практики. Заедно с партньорските училища от Португалия, Италия, Румъния и Турция ПЕГ създаде мрежа на толерантността и разви успешно своето международно сътрудничество.

Заключителната среща, която се проведе в партньорското училище-домакин от турския град Гьоксун, позволи групи от учители да създадат и обсъдят иновативни образователни концепции и учебни материали свързани с превенцията на дискриминацията. Обобщени бяха съвместната работа, изпълнените задачи и добри практики по проекта. Подготвени материали ще бъдат издадени като електронна книга, което доказва огромните възможности на технологиите за образователни платформи и обмен. Училите от ПЕГ участваха в работните срещи и подготвената културна програма.

Последната среща по международното партньорство символично се проведе в една пресечна точка на култури, религии, народи и езици, люлка на цивилизацията на уседналостта и земеделието, изправена пред съвременните предизвикателства за толерантност в един сложен глобализиран свят. Партньорството между училищата и обмяната на педагогически идеи и опит, и разработване на ресурси с конкретен практикум и резултат в реална педагогическа среда е ценен опит и гаранция за успех и предаване на гражданските ценности на взаимното уважение. А уважението към другите поражда и себеуважение и предотвратява конфликти.

Димо Георгиев – учител