Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

15 дек. 2022

Учители от пет държави разработват програма за включване на жертвите на дискриминация и тормоз

Международното партньорство „Превенция на дискриминацията, насилието и расизма“ по Програма „Еразъм+“ цели да изгради устойчиви педагогически и дидактични механизми срещу съвременната проблематика на интернет насилието, речта на омразата, расистките изблици. Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – Шумен участва активно в двугодишната програмна рамка (2016-2018). Групите от учители и ученици, и в по-широк смисъл увлечената по идеята училищна общност в своята цялост, разгърнаха обучения доказващи тяхната креативност и въвеждащи иновативни педагогически практики. Заедно с партньорските училища от Португалия, Италия, Румъния и Турция ПЕГ създаде мрежа на толерантността и разви успешно своето международно сътрудничество.

Заключителната среща, която се проведе в партньорското училище-домакин от турския град Гьоксун, позволи групи от учители да създадат и обсъдят иновативни образователни концепции и учебни материали свързани с превенцията на дискриминацията. Обобщени бяха съвместната работа, изпълнените задачи и добри практики по проекта. Подготвени материали ще бъдат издадени като електронна книга, което доказва огромните възможности на технологиите за образователни платформи и обмен. Училите от ПЕГ участваха в работните срещи и подготвената културна програма.

Последната среща по международното партньорство символично се проведе в една пресечна точка на култури, религии, народи и езици, люлка на цивилизацията на уседналостта и земеделието, изправена пред съвременните предизвикателства за толерантност в един сложен глобализиран свят. Партньорството между училищата и обмяната на педагогически идеи и опит, и разработване на ресурси с конкретен практикум и резултат в реална педагогическа среда е ценен опит и гаранция за успех и предаване на гражданските ценности на взаимното уважение. А уважението към другите поражда и себеуважение и предотвратява конфликти.

Димо Георгиев – учител