Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

22 ное. 2022

Mondialogo

За трета година ученици от ГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров” изучаващи френски език участват в международния проект на UNESCO и  DAIMLER CHRYSLER – MONDIALOGO. Ръководител на екипа  OMNY е г-жа Катя Петрова.Целите на проекта MONDIALOGO са да запознае:-  младите с културното многообразие;
– да подпомогне общуването между младежите за създаване на един свят без конфликти, чрез  между културен обмен отвъд границите на страните.