Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

22 ное. 2022

Mondialogo

За трета година ученици от ГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров” изучаващи френски език участват в международния проект на UNESCO и  DAIMLER CHRYSLER – MONDIALOGO. Ръководител на екипа  OMNY е г-жа Катя Петрова.Целите на проекта MONDIALOGO са да запознае:-  младите с културното многообразие;
– да подпомогне общуването между младежите за създаване на един свят без конфликти, чрез  между културен обмен отвъд границите на страните.