Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Проекти

Международни проекти

Учители от пет държави разработват програма за включване на жертвите на дискриминация и тормоз

Последици от тормоза

Превенция на речта на омразата

Ученици и учители от пет държави казаха не на омразната реч

Еразъм + 2017 – Радуканени, Румъния

Превенция на агресията чрез спорт

Заедно срещу насилието

Толерантността или лесно ли е да приемеш чуждия образ на живота

Финландия страната на езерата и сауна

„Мир в сърцето ми, мир в дома ми, мир в света“

Наши в Италия