Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Проекти

Международни проекти

Учители от пет държави разработват програма за включване на жертвите на дискриминация и тормоз

Последици от тормоза

Превенция на речта на омразата

Ученици и учители от пет държави казаха не на омразната реч

Еразъм + 2017 – Радуканени, Румъния

Превенция на агресията чрез спорт

Заедно срещу насилието

Толерантността или лесно ли е да приемеш чуждия образ на живота

Финландия страната на езерата и сауна

„Мир в сърцето ми, мир в дома ми, мир в света“

Наши в Италия