Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Проекти

Международни проекти

Първата среща на партньорите в Бракел, Германия

РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЦЕНА

„Различни култури на европейската сцена” 2013-2015

Андухар, Испания – май 2012

Сивас, Турция – октомври 2011 година

“Спортът и културата ни сплотяват”

About CERN, the Teachers and Giants

Ad astra per aspera

Отворено съзнание за активно гражданство

Равенство в различието – за трета поредна година

Експеримания 2009