Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Бюджет

Заповед за бюджет за 2024 година

Бюджет за 2024 година

Заповед за бюджет за 2023 година

Бюджет за 2022 година

Заповед за бюджет за 2022 година

Бюджет за 2021 година

Бюджет за 2020 година

Бюджет за 2019 година

Писмо корекция

Бюджет за 2018 година

Писмо

Заповед

Бюджет за 2017 година

Писмо

Писмо

Заповед

Бюджет за 2016 година

Бюджет за 2015 година

Бюджет за 2014 година

Бюджет за 2013 година

Бюджет за 2012 година