Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Проекти

Всички проекти в ПЕГ Шумен

16 дек. 2022

Проект на Goethe Institut

16 дек. 2022

Участваме и променяме климата в училище

16 дек. 2022

Оборудват 4 учебни кабинета по спечелен проект

16 дек. 2022

ГПЧЕ „ Н. Й. ВАПЦАРОВ“ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“

16 дек. 2022

Доброволчеството – избор да правиш света по-добър

16 дек. 2022

Посещение в дом „Детелина”

16 дек. 2022

European Year

16 дек. 2022

Многоезичен училищен проект „Азбука на толерантността”

16 дек. 2022

„Способността да чуваш и виждаш”

16 дек. 2022

Вътрешноучилищен проект: „България е …”

16 дек. 2022

Проект „Равен достъп“ – BG05M2OP001-5.001-0001 “ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.