Новини

За училището

Училищни документи
История Педагогически специалисти Обществен съвет
Бюджет Бюджет Финансови отчети
Административни услуги Галерия
Търгове

Прием

Държавен план прием в VIII клас Свободни места за ученици

Ученици

Образци на документи Учебници Седмично разписание Графици Учебни планове Изпити НВО и ДЗИ Олимпиади и състезания Конкурси Стипендии Противодействие на тормоза БДП

Дейности

Национални програми Проекти Занимания по интереси Клубове

Контакти

Занимания по интереси

Формиране на групи за занимания по интереси през учебната 2023/2024 година с ръководители както следва:

КласГрупа занимания по интересиРъководител
1.8Клуб по интереси по немски език „Ideen“Марияна Цюрхер
2.8-10Училищен живот в снимки и видеоЦветанка Иванова
3.12Български език и литература ІМирослав Дяков
4.12Български език и литература ІІМирослав Дяков
5.11МатематикаЯнка Станева
6.8-10Клуб „Красива Италия І“Мария Иванова
7.8-10Клуб „Красива Италия ІІ“Мария Иванова
8.11-12Клуб „Красива Италия ІІІ“Мария Иванова
9.8-10Клуб „Френски и английски език ръка за ръка“Жанета Иванова
10.9В света на математиката-ІГалина Тонева
11.9В света на математиката-ІІГалина Тонева
12.8-10Артистични и креативниНаталия Андреева
13.8-10ДебатиЗдравка Върбанова
14.12Английски в дигиталния святКремена Димова
15.10Културни пътешествия в дигиталния святМилена Стоянова
16.9Култура и интеркултурно общуванеСнежанка Францова
17.9Езикът в дигитална средаДаниела Стоянова

Реален обхват на учениците, участващи в групите за занимания по интереси – 232.